Giới thiệu

Khaothi.Online là bộ giải pháp công nghệ nền tảng giúp triển khai các giải pháp quản lý điều hành toàn diện hoạt động kiểm tra đánh giá cho các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục cũng như cơ quan quản lý giáo dục các cấp được phát triển bởi Công ty Hệ thống thông tin FPT.

Với tiềm lực của mình kết hợp với các chuyên gia giàu kinh nghiệm về kiểm tra đánh giá trong và ngoài nước, chúng tôi cam kết đảm bảo phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi đã kết hợp ứng dụng công nghệ mới và các thành tựu khoa học về lý thuyết đo lường, đánh giá trong giáo dục để cho ra đời bộ giải pháp công nghệ nền tảng tiên tiến và lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Kết hợp với các đối tác làm nội dung của mình, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tổng thể về kiểm tra đánh giá cho khách hàng. Không chỉ là những bộ giải pháp phần mềm công cụ thuần tuý, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn, dịch vụ sản xuất nội dung số phục vụ kiểm tra đánh giá; dịch vụ hạ tầng tính toán của FPT có thể đáp ứng hàng triệu thí sinh sử dụng dịch vụ đồng thời.

 • Tự xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi và câu hỏi cá nhân.
 • Tham gia xây dựng ngân hàng đề thi và câu hỏi của trường, Sở giáo dục/phòng giáo dục.
 • Khai thác ngân hàng đề thi và câu hỏi vào hoạt động giảng dạy.
 • Nhận các báo cáo phân tích.
 • Sổ theo dõi và đánh giá học sinh điện tử.
 • Xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi và câu hỏi tập trung.
 • Công cụ cho giáo viên khai thác ngân hàng phục vụ giảng dạy.
 • Điều hành tập trung hoạt động kiểm tra đánh giá.
 • Hệ thống báo cáo phân tích tức thời về chất lượng dạy và học.
 • Sổ theo dõi và đánh giá học sinh điện tử.
 • Xây dựng và bảo trì ngân hàng đề thi chuẩn hoá.
 • Bảo mật ngân hàng đề thi.
 • Điều hành hoạt động kiểm tra đánh giá quy mô lớn.
 • Hệ thống báo cáo phân tích chất lượng dạy và học.
 • Sổ theo dõi và đánh giá học sinh điện tử.

Phí dịch vụ

Miễn phí cho cá nhân
Gói dịch vụ